Sverigedemokraterna i Härjedalen

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Härjedalen

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Lars Hermansson

Ordförande SD Härjedalen

Skicka e-post till oss
Tel: 0703-43 68 05

Postadress

SD Härjedalen
Fjällvägen 34
84231 SVEG
Tel: 0703-43 68 05
 • Härjedalens kommun är inkompetent

  Av Sverigedemokraterna i Härjedalen den 9 december, 2012
  0
  0

  SVEGS CENTRUM OCH FÖRETAGARNA ÄR BORTGLÖMDA

  5 december 2012, Härjedalen, Kommunfulllmäktige, reservation mot årets budget.

  Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget förslag, framlagt av Lars Hermansson, att av KF:s outnyttjade 5 miljoner ska 1,2 miljoner läggas på Svegs Centrum istället för Länstrafiken.

  Under de föregående åren har utredningar om ”Svegs Centrum”, inklusive Folket hus, med utifrån köpta konsultuppdrag kostat omkring 2 miljoner. Till Folkets hus finns även i den nya treårsbudgeten anslaget 1,5 miljoner. Svegs Centrum finns inte med!

  Företagarna i Sveg, ett femtiotal, har aktivt deltagit med en analys, den enda som lagts fram om Svegs Centrum, och med egna förslag. I anledning av projekten har under våren 2011 en utsedd arbetsgrupp av företagare och kommunen/näringslivsavd. enats om åtgärder för att stärka kommunen, trivsel, handel och service i ett delprojekt av Svegs Centrum, den gamla historiska delen. Nu är det bara att konstatera att Härjedalens kommun misslyckats med att uppfylla sin del, trots att pengar fanns.

  Vi har ett femtiotal företagare som satsar, köper hus, fastigheter och startar rörelser i Svegs Centrum, kort sagt ”tror på Sveg.” Är det inte dags att Härjedalens kommun också tror på Sveg och bidrar med sin del som ansvarig myndighet. Eller saknas viljan, kompetensen och långsiktigheten i kommunen? /

  Hermansson, Fjällgärde och  Bergström

 • Invandringen i konkreta siffror

  Av Sverigedemokraterna i Härjedalen den 25 november, 2012
  0
  0

  Svar på Karin Österbergs debattinlägg i LT den 22 november ”Därför behöver vi invandringen”. 

  Karin Österberg skriver, att hon ”skulle här kunna bemöta alla de felaktiga siffror som figurerar eller krossa häpnadsväckande hörsägner” om  invandrares guld och gröna skogar, men gör det inte. Då visar jag konkreta siffror, även från Riksdagens. utredningstjänst. (mer…)

 • Flyktingmottagningen nära kollaps

  Av Sverigedemokraterna i Härjedalen den 25 november, 2012
  0
  0

  Att invandringspolitiken hamnat i fokus i den politiska debatten märktes bland annat av att invandringen för första gången på länge togs upp i partiledardebatten för några veckor sedan. Bakgrunden är att invandringen inte varit så här kraftig sedan början av 90-talet och prognoserna talar nu för att omkring 200 000 asyl- och anhöriginvandrare söker sig till Sverige under 2012 och 2013. (mer…)

 • Kungen av Jämtland

  Av Sverigedemokraterna i Härjedalen den 7 oktober, 2012
  0
  0

   

  Maths O Sundqvist, Kungen av Jämtland

   

  Sällan har ett namn, ök- eller smeknamn, varit mer rätt än ”Kungen av Jämtland”, som Maths O Sundqvist (Mahs O) kallades av Jens Ganman i sin bok 2009 om Mahs O. Boken var i stort en nidskrift där Jens Ganman gottade sig i Maths Os olycka. Det framgick till exempel vid besöket och bekrivningen av lyxlägenheten i  Stockholm. Samtidigt har erfarenheten lärt mig att man ska lyssna på bägge parterna innan man kan döma, men den klokheten har tyvärr inte Jens Ganman. (mer…)

 • Verkligheten för politikerna i Härjedalen, med mera

  0
  0

  När vår motion om frivillig flyktingmottagning i Härjedalen behandlades i Kommunfullmäktige avslogs den med stor majoritet. Vi kan inte påstå att vi blev förvånade. Det var inte med förhoppning om att få den antagen som den lämnades in, utan att tydligt visa på det politiska ansvaret för beslut som tas och kommer att innebära risker för ekonomin och medborgarna i framtiden.

  Motionen låg ute på webben och textens innehåll vann mycket stor uppskattning, där nästan alla tyckte att det var ett bra förslag och att det skulle genomföras.

  Vid samma kommunfullmäktige behandlades en interpellation från vår Thomas Johansson Nordqvist, som behandlade problem med ungdomar, buskörning och annan brottslighet.  Kort tid före sammanträdet blev en 12-årig flicka ihjälkörd i Lillhärdal, så interpellationen var verkligen högaktuell. Församlingen diskuterade och beslutade att dess förslag skulle ingå i det fortsatta arbetet mot ordningsproblem i de olika byarna.

  Lars Hermansson, Ingegärd Fjällgärde, Elof Bergström och Thomas Johansson Nordqvist/ skrivet av Lars